Pháp thọai của HT. Thích Pháp Nhẫn

 

 

  Download: Right Click -> Save Target As 074 Liễu Tri

  Download: Right Click -> Save Target As 073 Hãy Hoan Hỷ Gieo Duyên Lành

  Download: Right Click -> Save Target As 072 Ở Cũng An Vui - Đi Cũng An Vui

  Download: Right Click -> Save Target As 071 Tri Ân Báo Ân

  Download: Right Click -> Save Target As 070 VU LAN 2011 1. Pháp Thoại

                    2. Tụng Nghi Thức VU LAN 

  Download: Right Click -> Save Target As 069 Đạo Đức Trong Phật Giáo

                 Đối Với Hạnh Phúc Con Người

  Download: Right Click -> Save Target As 068 Ý Nghĩa Lễ Dâng Tắm Mưa

                 Đến Chư Tăng Ni

  Download: Right Click -> Save Target As 067 Năm Sự Suy Sụp Trong Đời

  Download: Right Click -> Save Target As 066 Giải Đáp Thắc Mắc

  Download: Right Click -> Save Target As 065 Những Phương Thuốc Chữa Bệnh

  Download: Right Click -> Save Target As 064 Người Bạn Thân Thiết Trong Đạo Phật

  Download: Right Click -> Save Target As 063 Cha LànhCủa Pháp Bất Bạo động

  Download: Right Click -> Save Target As 062 Vu Lan Hỏi Và Đáp

  Download: Right Click -> Save Target As 061 Bổn Phận Nguời Phật Tử Tại Gia

  Download: Right Click -> Save Target As 060 Lể Dâng Y năm 2004

  Download: Right Click -> Save Target As 059 Trách Nhiệm

  Download: Right Click -> Save Target As 058 Làm Sao Được Hạnh Phúc

  Download: Right Click -> Save Target As 057 Tinh ThầnTừ Bi Trong Đạo Phật

  Download: Right Click -> Save Target As 056 Người Hiền Trí

  Download: Right Click -> Save Target As 055 Ngọc Xá Lợi

  Download: Right Click -> Save Target As 054ChanhDinh

  Download: Right Click -> Save Target As 053 Con Sư Tử Với Người Tu Phật

  Download: Right Click -> Save Target As 052 Lý Nhân Quả

  Download: Right Click -> Save Target As 051 Nghiệp Không Phải Là Dịnh Mệnh

  Download: Right Click -> Save Target As 050 Ý Nghĩa Lễ DângY Kathina

  Download: Right Click -> Save Target As 049 Đời Sống Hồn Nhiên

  Download: Right Click -> Save Target As 048 Mở Sợi dâyTrói Buộc

  Download: Right Click -> Save Target As 047 Hạnh Bố Thí

  Download: Right Click -> Save Target As 046 Sự Hộ Trì

  Download: Right Click -> Save Target As 045 Tập Sống Trong Hiện Tại

  Download: Right Click -> Save Target As 044 Đời Sống Đầy đủ

  Download: Right Click -> Save Target As 043 Lễ Báo Hiếu

  Download: Right Click -> Save Target As 042 Vấn Dề Ma Trong Phật Giáo

  Download: Right Click -> Save Target As 041 Hỏi Và Đáp Phật Pháp

  Download: Right Click -> Save Target As 040 Diệt Trừ Tâm Sở Tật Đố

  Download: Right Click -> Save Target As 039 Sống Với Sức Manh

  Download: Right Click -> Save Target As 038 Thực Hành Pháp Thuần thục

  Download: Right Click -> Save Target As 037 Nguyên Tắc Chế đinh Của Một Thiên Trí Thức

  Download: Right Click -> Save Target As 036 Sự Quán Tưởng

  Download: Right Click -> Save Target As 035 Phật Giáo Và Xã Hội

  Download: Right Click -> Save Target As 034 Sư Thăng Tiến Và Thối Đọa

  Download: Right Click -> Save Target As 033 Đai Lể Phật Đản 2002

  Download: Right Click -> Save Target As 032 Tâm Pháp Tu Niệm Của Bac Dai Nhan

  Download: Right Click -> Save Target As 031Thắng Mình Là Thắng Tất Cả

  Download: Right Click -> Save Target As 030 Những Yếu Tố Hưng Thịnh

  Download: Right Click -> Save Target As 029 Người Tín Nữ Lý Tưởng

  Download: Right Click -> Save Target As 028 Theo Dấu Chân Phật

  Download: Right Click -> Save Target As 027b Tâm Pháp Vi Diệu

  Download: Right Click -> Save Target As 027a Lời Chúc Đầu Xuân

  Download: Right Click -> Save Target As 026 Đức Độ Thắng Trở Ngại

  Download: Right Click -> Save Target As 025 Hãy Tự Thương Mình

  Download: Right Click -> Save Target As 024 Lời Nói Chân Thiện Mỷ

  Download: Right Click -> Save Target As 023 Gương Nguời Cư Sĩ

  Download: Right Click -> Save Target As 022 Hạnh Sám Hối

  Download: Right Click -> Save Target As 021 Sự Hiểu Biết Chân Chánh

  Download: Right Click -> Save Target As 020 Sống Trong Biển Khổ

  Download: Right Click -> Save Target As 019 Sân Hận Là Khổ

  Download: Right Click -> Save Target As 018 Phật Giáo Với Phụ Nữ

  Download: Right Click -> Save Target As 017 Người giữ Bò

  Download: Right Click -> Save Target As 016 Chánh Tư Duy

  Download: Right Click -> Save Target As 015_b_Phapthoai_Y Nghia Le Dang Y

  Download: Right Click -> Save Target As 015_a _ Tụng Kinh Nghi Thức Lễ Dâng Y

  Download: Right Click -> Save Target As 014 Đức Tính Nhẫn Nại

  Download: Right Click -> Save Target As 013 Sự BìnhĐẳng Trong Phật Giáo

  Download: Right Click -> Save Target As 012 Nên Tránh Xa Những Điều Thối Đọa

  Download: Right Click -> Save Target As 011 Mười Niệm Thăng Hoa

  Download: Right Click -> Save Target As 009 Bảy Tài Sản Quí Báu

  Download: Right Click -> Save Target As 008 Hạnh Phúc Lứa Đôi

  Download: Right Click -> Save Target As 007 Ảnh Hưởng To Lớn Của Sự Hoằng Dương Chánh Pháp

  Download: Right Click -> Save Target As 006 Ý Nghĩa Của Lễ An Cư Kiết Hạ

  Download: Right Click -> Save Target As 005b Cương Vị Của Một Vị Lãnh Đạo Quốc Gia Theo Tinh Thần Của Phật Giáo

  Download: Right Click -> Save Target As 005a Hãy Tinh Tấn Lên Trên Con Đường đao

  Download: Right Click -> Save Target As 004 Phật Giáo Với Đại Dương

  Download: Right Click -> Save Target As 003 Quan Niệm Cứu Khổ Trong Phật Giáo

  Download: Right Click -> Save Target As 002 Tình Thương Đối Với Người Quá Cố

  Download: Right Click -> Save Target As 001 Ý Nghĩa Lễ Vu Lan Và Cách Báo Hiếu Cha Mẹ  Các Khóa Lễ Thường Tụng