THÔNG BÁO
VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẬT TẠI TỰ VIỆN LIÊN HOA.
 
Nhằm phát động phong trào học Phật cho các Đồng hương, nhất là giới trẻ, TỰ VIỆN LIÊN HOA, với sự hợp tác cùng các học giả, hành giả Phật giáo, sẽ tổ chức các buổi giảng dạy về Thiền và Phật Pháp vào mỗi tối thứ 6, từ 7 đến 9 giờ tối, tại TỰ VIỆN LIÊN HOA, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ.
 
Chương trình sẽ được khai giảng từ ngày 7 tháng 12 năm 2012. Kính mong quí Đồng hương và Phật tử hưởng ứng tham gia đông đảo.
 
Cố Vấn Giáo Hạnh,
Liên đoàn Phật tử Liên Hoa.
Tỳ kheo: Thiện Châu.

 

Sinh Họat

 

    

Lớp Việt Ngữ

Chủ Nhật: 10:00 am – 3:00 pm