Trang Chủ

Thư Viện

Thuyền trăng

Thuyền ai quên bến đậu
Lênh đênh một ḿnh trôi
Có chở ai không rứả
Không, chỉ ánh trăng thôị

 

Tranh Và Thơ
    Viên Minh

<< Bài Trước ;                             Mục Lục            Bài Kế >>