Trang Chủ

Thư Viện

 

Khc v thanh

Con chim nhỏ trn cnh
Đang ht khc v thanh
Chim chi m lạ rứa
C phải chim hong anh?
 

Tranh V Thơ
    Vin Minh

<< Bi Trước ;                             Mục Lục            Bi Kế >>