Trang Chủ

Thư Viện

 

Lặng lẽ

Xin trả chim đôi cánh
Đôi cánh nhẹ bay xa
Ta trở về lặng lẽ
Một ḿnh ngắm mây qua

Tranh Và Thơ
    Viên Minh

  ;                             Mục Lục            Bài Kế >>