Buddhasasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Kinh Sách Phật Giáo

Trong mấy năm trước, tôi có thỉnh được một số kinh sách của các tổ chức Phật Giáo Việt Nam trên toàn thế giới, nhất là từ Hoa Kỳ. Gần đây, tôi lại nhận được thêm một số kinh sách xuất bản ở Việt Nam, do người nhà gửi sang. Theo lời yêu cầu của một số anh chị em Phật Tử trên các diễn đàn Internet, tôi xin viết lại đây các thông tin mà tôi đã có. Các thông tin nầy còn nhiều thiếu sót, và sẽ được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi rất mong được nhận thêm các thông tin về kinh sách và thư mục của các chùa và tổ chức Phật Giáo Việt Nam khác trên thế giới.

Bình Anson
Email: binh_anson@yahoo.com

(cập nhật: tháng 01-2001)


1. Phật Học Viện Quốc Tế, Hoa Kỳ

Ðây là cơ sở Phật Giáo đầu tiên mà tôi thường liên lạc để thỉnh kinh sách. Ngoài các kinh sách, Phật Học Viện còn phát hành các băng giảng, tranh ảnh, và các dụng cụ nghi lễ khác. Phật Học Viện cũng có phát hành đặc san Phật Giáo Hải Ngoại với nhiều bài viết có giá trị. Phật Học Viện có một bản thư mục liệt kê khoảng 200 tựa đề để thỉnh mua. Ðịa chỉ liên lạc:

Phật Học Viện Quốc Tế
9250 Columbus Avenue
North Hills. CA 91343. USA
ÐT: + (818) 893 5317

2. Nhà Sách Pháp Quang, Hoa Kỳ

Tọa lạc ngay tại khu Little Saigon, California, nhà sách Pháp Quang bán rất nhiều kinh sách xuất bản từ nhiều nơi trên thế giới. Nhà sách có thể đặt mua giùm các bạn nếu các tựa sách không có bán tại đó. Ngoài các sách Phật Giáo còn có các sách về tâm linh và văn hóa. Ngoài ra, nhà sách có bán các tranh ảnh, hình tượng và dụng cụ nghi lễ. Ðịa chỉ liên lạc:

Nhà sách Pháp Quang
9191 Bolsa Avenue #115
Westminster. CA 92683. USA
ÐT: + (714) 891 1465

3. Nhà Sách Lá Bối, Hoa Kỳ

Nhà sách phát hành các kinh sách và băng giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh, bằng Việt ngữ và Anh ngữ. Ðịa chỉ liên lạc:

Nhà sách Lá Bối
P.O. Box 3189
Walnut Creek. CA 94598. USA
ÐT: + (510) 686 2908

Xin xem thư mục của nhà sách Lá Bối

4. Thiền Viện Như Lai, Hoa Kỳ

Thiền viện là nơi tu tập thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và có ấn tống nhiều kinh sách quan trọng, nhất là các sách giảng về Thiền Minh Sát (Vipassana Meditation). Ðịa chỉ liên lạc:

Như Lai Thiền Viện
1215 Lucretia Avenue
San Jose. CA 95122. USA
ÐT: + (408) 294 4536

5. Chùa Pháp Vân, Hoa Kỳ

Ðây là nơi đầu tiên ấn tống và phát hành các kinh sách quan trọng của Phật Giáo Nguyên Thủy (Nam Tông, Theravada) và các kinh điển dịch từ Tam Tạng Pali. Ðịa chỉ liên lạc:

Chùa Pháp Vân
850 W. Phillips Blvd.
Pomona. CA 91766. USA
ÐT: + (909) 622 0814

6. Trung Tâm Narada và Thích Ca Thiền Viện, Hoa Kỳ

Trung tâm nầy đã ấn tống và phát hành nhiều sách dịch quan trọng, nhất là những sách của các thiền sư Nam Tông (Narada, Piyadassi, Ajahn Maha Buawa, Kassapa Thera, Ajahn Chah, Sri Dhammananda, Mahasi Sayadaw, Gunaratne, U Silananda ...) do ông Phạm Kim Khánh dịch. Kể từ đầu năm 1998, Thích Ca Thiền Viện đảm nhận công tác ấn tống các kinh sách nầy. Ðịa chỉ liên lạc:

Thích Ca Thiền Viện (Sakyamuni Buddhist Meditation Association)
15950 Winters Lane
Riverside. CA 92504. USA
ÐT. (909) 780 5249

Xin xem Thư Mục của Trung tâm Narada và Thích Ca Thiền Viện.

7. Nhà Xuất Bản Sinh Thức, Hoa Kỳ:

Nhằm mục đích phổ biến những tài liệu tu học đến các Phật tử khắp nơi, nhà xuất bản Sinh Thức (Virginia, Hoa Kỳ) đã được thành hình trong những năm qua. Ðến nay, Sinh Thức đã phát hành rất nhiều những băng giảng (audio-cassette, video, và CD-ROM) của các vị tu sĩ nỗi tiếng như thầy Nhất Hạnh, thầy Tịnh Từ, thầy Minh Ðạt, thầy Minh Ðức, thầy Từ Lực, thầy Phụng Sơn, sư cô Chân Không, sư cô Thanh Lương, ... Ngoài những băng giảng, Sinh Thức cũng có phát hành nhiều kinh sách Phật giáo và cung cấp các thiền cụ.

Ngân quỹ thâu được trong việc phổ biến kinh sách của nhà xuất bản Sinh Thức được dùng vào việc tổ chức các khoá tu học, phát hành báo Sinh Thức, trang trải chi phí cho nhà xuất bản, bảo trợ trẻ em nghèo tại Việt Nam, và đóng góp cho các chùa và tu viện Việt Nam.

Nhà xuất bản Sinh Thức có một trang nhà tại địa chỉ:

http://www.sinhthuc.org/

Ðịa chỉ liên lạc:

Sinh Thức
P.O. Box 1223,
Herndon, VA 20172 - 1223
U.S.A.

Xin xem thư mục của Sinh Thức.

8. Chùa Khánh Anh, Pháp

Chùa Khánh Anh đã liên tục ấn tống và phát hành các kinh sách quan trọng trong 20 năm qua và có phân phối đến nhiều nơi trên thế giới. Ðịa chỉ liên lạc:

Chùa Khánh Anh
14 Ave Henri Babusse
92220 Bagneaux. FRANCE

9. Thiền Viện Vạn Hạnh, Việt Nam

Tôi không có thư mục chi tiết của Thiền viện, nhưng tôi biết Ban Trị Sự và trường Cao Cấp Phật Học có xuất bản nhiều kinh sách quý của HT Minh Châu, HT Thiện Siêu, TT Chơn Thiện, Ni sư Trí Hải, và nhiều tăng ni khác.

Ðặc biệt hơn hết, đây là trung tâm phát hành Bộ Ðại Tạng Kinh Việt Nam, được quý Hoà Thượng dịch sang Việt ngữ từ hơn 20 năm nay, từ Ðại Tạng Hán tự và Pali. Ðến nay, trung tâm đã phát hành các bộ kinh điển sau đây:

Dịch từ hệ Hán tự: Trường A Hàm (2 quyển), Trung A Hàm (4 quyển), Tạp A Hàm (4 quyển), Tăng Nhất A Hàm (3 quyển).
Dịch từ hệ Pali: Trường Bộ Kinh (2 quyển), Trung Bộ Kinh (3 quyển), Tương Ưng Bộ (5 quyển), Tăng Chi Bộ (4 quyển), Tiểu Bộ (3 quyển).

Các kinh nầy đều in trên giấy tốt, đóng bìa cứng, chữ mạ vàng. Ðịa chỉ liên lạc:

Ban Phát Hành Kinh Sách
Thiền Viện Vạn Hạnh
716 Nguyễn Kiệm
Quận Phú Nhuận. Sài Gòn
ÐT: + (84-8) 844 3416

Xin xem thư mục của Thiền viện Vạn Hạnh

10. Chùa Xá Lợi, Việt Nam

Ðịa chỉ liên lạc:

Ban Phát Hành Kinh Sách
Chùa Xá Lợi
89 Bà Huyện Thanh Quan
Quận 3. Sài Gòn
ÐT: + (84-8) 829 2438

Ban phát hành kinh sách chùa Xá Lợi rất tận tình trong việc phát hành kinh sách ra nước ngoài. Các bạn có thể nhờ người nhà liên lạc, đặt mua và trả tiền. Sau đó, họ có nhân viên phụ trách vấn đề đóng gói, kiểm hải quan, và gửi đi bằng đường bưu điện cho các bạn.

Thông thường nếu gửi đi bằng đường tàu thủy thì rẻ tiền hơn, mất khoảng từ 6 đến 8 tuần lễ là nhận được. Giá tiền sách ở VN thì rất rẻ nhưng giá tiền cước phí bưu điện thì đắt. Một cách khái quát, giá tiền gửi qua đường tàu thủy thì bằng giá tiền sách. Thí dụ: một quyển sách giá VND 30,000 thì phải mất thêm VND 30,000 nữa cho cước phí bưu điện tàu thủy. Theo thông tin vào tháng 10-1999, giá cước phí hàng không là VND 300,000 mỗi kí lô, và cước phí tàu thủy là VND 160,000 mỗi kí lô.

Xin xem thư mục của Chùa Xá Lợi

11. Chùa Kỳ Viên, Việt Nam

Ðịa chỉ liên lạc:

Kỳ-Viên Tự,
610 Nguyễn Ðình Chiểu
Phường 3, Quận 3. Sài Gòn
ÐT: + (84-8) 832 5522

Ðây là trụ sở của hệ phái Tăng già Nguyên thủy (Theravada, Nam tông). Chùa có ấn tống rất nhiều kinh sách Nguyên thủy dịch sang Việt ngữ. Ðặc biệt nhất là bộ Vi Diệu Pháp (Thắng Pháp, A-tỳ-đàm, Abhidhamma) do Ngài Tịnh Sự soạn dịch và các tài liệu giảng giải của Tỳ kheo Giác Chánh và các vị Thiền sư khác. Ngoài ra còn có các sách về Thiền học Nam truyền, dịch từ các quyển sách nổi tiếng của các vị thiền sư Thái Lan, Tích Lan, Miến Ðiện.

12. Nhà sách Trí Tuệ, Việt Nam

Ðây là một nhà sách mới thành lập, có rất nhiều tựa sách và băng giảng cassette. Nhà sách cũng đảm nhận việc đặt mua và gửi sách qua bưu điện. Ðịa chỉ liên lạc:

Nhà Sách Trí Tuệ
203 Nguyễn Ðình Chiểu,
Phường 5, Quận 3. Sài Gòn

ÐT: + (84-8) 839 5296
Fax: + (84-8) 864 2396

Xin xem Thư mục Nhà sách Trí Tuệ.


Bình Anson
Perth, Western Australia

Email address: binh_anson@yahoo.com

[Trở về trang Thư Mục chính]