BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trích giảng Tiểu Bộ Kinh

Nguyên Tâm Trần Phương Lan


 

Mục lục

[01] Giới thiệu Thiên cung sự và Ngạ quỷ sự
[02] Kinh Lâu đài có sàng tọa
[03] Kinh Lâu đài có con voi
[04] Kinh Lâu đài của ngựa Kiền-trắc
[05] Kinh Lâu đài trinh phụ
[06] Chuyện Nữ nhân sói đầu
[07] Chuyện Củ sen và hoa sen
[08] Chuyện Lộc vương hoan hỷ
[09] Chuyện Kỳ nữ Sulasà
[10] Chuyện Vua Dalha-dhamma

Chân thành cám ơn anh Pháp Ðăng đã giúp đánh máy vi tính (Bình Anson, 09-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 24-09-2002