BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


1. Mục đích và chủ trương của
trang web Phật học BuddhaSasana

1.1- Trang web BuddhaSasana được thành lập từ năm 1996, nhằm mục đích quảng bá giáo lý nguyên thủy của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni..

1.2- Mục đích thứ hai là để thành lập một thư viện điện tử Phật học Anh-Việt, sưu tập và số hóa Tam Tạng chuyển dịch từ nguồn Pali tạng và Hán tạng A-hàm, các tài liệu Phật giáo từ hai nguồn kinh điển đó, và các tài liệu liên quan đến phương cách hành trì trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

1.3- Thêm vào đó, với mục đích nghiên cứu đối chiếu, trang web cũng có sưu tập chọn lọc một số tài liệu kinh sách căn bản của các môn phái, tông phái trong các truyền thống khác.

1.4- Trang web được trình bày đơn giản, để giúp độc giả truy cập nhanh chóng và dễ dàng, nhất là từ những nơi mà phương tiện truyền thông Internet còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, sự trình bày đơn giản sẽ làm dễ dàng việc hòa nhập các trang web của thư viện BuddhaSasana vào các phần mềm xử lý văn bản, để in ấn và phát hành tài liệu Phật học.

1.5- Vì đây là một thư viện Phật học, không phải là một tờ báo magazine, trang web không đăng tải các thông tin, thông báo, báo cáo, bình luận thời sự, v.v. của các cá nhân, các chùa, các nhóm hay các tổ chức Phật giáo.

1.6- Mặc dù được sự hỗ trợ và khuyến khích của nhiều vị tu sĩ và cư sĩ khắp nơi trên thế giới, trang web được điều hành bởi một nhóm cư sĩ Phật tử trong tinh thần tự nguyện vô vụ lợi, hoàn toàn độc lập, không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức Phật giáo nào.

1.7- Chúng tôi hoan hỷ đón nhận mọi đóng góp của quí vị độc giả. Xin vui lòng gửi các thư đóng góp ý kiến, thắc mắc, bài vở, tài liệu kinh sách và dịch phẩm Phật giáo về địa chỉ email:

binh_anson@yahoo.com hay binh_anson@hotmail.com

Xin xem thêm:

- Thư Ngỏ (tháng 7-2002)


2. Đĩa CD Phật học BuddhaSasana

2.1- Đĩa CD Phật học BuddhaSasana được phát hành từ đầu năm 2000, ấn tống hoàn toàn miễn phí và phát hành trên toàn thế giới, gồm tư liệu của các trang web Phật giáo:

a) Trang web BuddhaSasana, do Cư sĩ Bình Anson biên tập.
b) Trang web Đạo Phật Ngày Nay, do Đại đức Thích Nhật Từ biên tập.
c) Trang web Access To Insight, do Cư sĩ John Bullitt biên tập.
d) và một vài trang web Phật giáo khác.

Ngoài ra, đĩa CD còn có chứa các bài tụng căn bản, nhạc Phật giáo, và sưu tập các bộ Từ điển Đối chiếu Phật học Việt-Anh-Phạn.

2.2- Đĩa CD nầy được cập nhật, bổ sung, và hiệu chỉnh mỗi tháng. Để có đĩa mới, xin vui lòng gửi thư email đến:

binh_anson@yahoo.com  hay binh_anson@hotmail.com

2.3- Chúng tôi không giữ bản quyền, và chúng tôi khuyến khích mọi người tùy duyên sao chép để đĩa CD được phổ biến rộng rãi, với điều kiện duy nhất là đĩa phải được phát hành trong tinh thần Pháp thí của Đạo Phật, không phải để tạo mãi, sinh lợi.

Bình Anson,
Perth, Western Australia


3. Đĩa CD các bài Pháp thoại

Ngoài ra, chúng tôi cũng có phổ biến 2 đĩa CD, ghi âm các bài thuyết pháp của chư Tăng Ni tại Trung tâm Phật giáo Dhammaloka, Hội Phật giáo Tây Úc. Đây là các bài pháp bằng Anh ngữ, và được lưu trữ trong dạng tập tin âm thanh MP3.

3.1 The Buddhist Path of Serenity and Insight: This CD-ROM contains a series of talks, in MP3 audio file format, given by Venerable Ajahn Brahmavamso, Abbot of the Bodhinyana Monastery and Spiritual Director of the Buddhist Society of Western Australia.

The talks were recorded at the 9-day meditation retreat for lay Buddhist members in Perth during December 1997. The series outlines the Buddhist Path of Serenity and Insight, leading to Jhanas, liberation of mind, and Nibbana.

3.2 Collection of Weekly Dhamma Talks, 2001-2002: This CD-ROM contains Dhamma talks, in MP3 audio file format, given weekly by the Sangha of Bodhinyana Monastery and Dhammasara Nuns' Monastery to lay members of the Buddhist Society of Western Australia, at the Dhammaloka Buddhist Centre in Nollamara, Western Australia.

The talks were recorded during the period from October 2001 to July 2002.

-ooOoo-


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 09-10-2002