Main Page | Viet Page | English Page
BuddhaSasana, Buddhist website by Binh Anson


Click here for English version

Cài phông Unicode Việt-Phạn CN-Times


1) Phông chữ CN-Times do anh Chân Nguyên chế tạo, gồm các ký tự Việt và Phạn (Pali-Sanskrit) theo tiêu chuẩn quốc tế Unicode. Phông nầy bao gồm 4 mặt chữ: Thường (normal), Nghiêng (italic), Đậm (bold), và Nghiêng Đậm (bold-italic).

2) Tải phông: Phông chữ được nén lại thành một tập tin ZIP: cn-times-vp.zip, khoảng 900 KB.

*  Xin bấm vào đây để tải phông: cn-times-vp.zip

(Nếu không tìm được, xin gửi thư đến tôi, tôi sẽ gửi trực tiếp đến quí vị.)

3) Lưu vào đĩa cứng: Sau khi tải về, quí vị hãy chép vào một ngăn chứa tạm trong ỗ đĩa cứng, thí dụ: ngăn C:\TMP .

4) Giải nén: Chạy trình WinZip (hoặc UnZip, PKZip, v.v...) để giải nén tập tin trên, tạo ra 4 tập tin mới:

CN-Times.TTF (thường);
CN-Timesbd.TTF (đậm);
CN-Timesbi.TTF (nghiêng đậm);
CN-Timesi.TTF (nghiêng)

5) Cài phông vào máy:

- Trên màn hình, bấm My Computer. Bấm Control Panel. Bấm Fonts

- Bấm Files, rồi Install New Fonts

- Chỉ định ngăn chứa (Folders) để tìm phông chữ là C:\TMP

- Bấm Select All. Bấm OK


Các phông chữ Unicode Việt-Phạn khác

cn-arial-vp (595 Kb) Chân Nguyên
mt-sanvijjo-vp.zip  (427 Kb) Tỳ kheo Minh Tịnh
mt-doilagiang-vp.zip (376 Kb) Tỳ kheo Minh Tịnh
thryomanes-vp.zip (459 Kb) Herman Miller
code2000-vp.zip (1.16 Mb) James Kass
tituscbz-vp.zip (858 Kb) Titus Cyberbit
simplttf-vp.zip (200 Kb) Phil Chasteney
Arial Unicode MS (14 Mb) Microsoft

-ooOoo-


Main Page | Viet Page | English Page
updated: 10-06-2002