Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Tụng Kinh Phước Lạc Điện

Đại Lễ Vu Lan - Văn Nghệ

canhchua2_small.jpg canhchua3_small.jpg canhchua4_small.jpg canhchua5_small.jpg canhchua6_small.jpg
canhchua7_small.jpg canhchua8_small.jpg canhchua8a_small.jpg canhchua9_small.jpg canhchua10_small.jpg
canhchua11_small.jpg canhchua12_small.jpg canhchua13_small.jpg canhchua14_small.jpg canhchua15_small.jpg
canhchua16_small.jpg canhchua17_small.jpg canhchua18_small.jpg ilvulan2014_small.jpg canhchua20_small.jpg
canhchua20c_small.jpg canhchua21_small.jpg canhchua22_small.jpg canhchua23_small.jpg achutonduc1_small.jpg
achutonduc21_small.jpg achutonduc22_small.jpg achutonduc23_small.jpg achutonduc24_small.jpg achutonduc25_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator